GAMES NEWS

Ntc ले नमस्ते पे QR कोडबाट सेवाहरूको भुक्तानी सुरु गरेको छ , आकर्षक बोनस संग।

Home Digital Payment Ntc ले नमस्ते पे QR कोडहरू मार्फत आफ्नो सेवाहरूको भुक्तानी सुरु गरेको छ। डिजिटल भुक्तानी समाचार, Ntc ले नमस्ते पे QR कोडहरू मार्फत आफ्नो सेवाहरूको भुक्तानी सुरु…